Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer je een account bij ons aanvraagt, opent of aanpast, dan verzamelen we de gegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt, zoals:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Beleggingservaring
 • Risicotolerantie
 • Beleggingsdoelstellingen
 • Transacties
 • Rekeningsaldo
 • Handelsactiviteit
 • Accountgeschiedenis

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

We gebruiken en dragen persoonsgegevens over om jou onze diensten aan te kunnen bieden, tenzij wettelijk anders noodzakelijk is. Als we jouw gegevens willen gebruiken of openbaar maken voor een wezenlijk ander doel, dan zullen we vooraf jouw toestemming vragen.

Persoonsgegevens hebben we nodig voor de volgende doeleinden:

 • Voor het leveren van de door jou gevraagde producten en diensten;
 • Voor de dagelijkse werking en het onderhoud van accounts en diensten;
 • Voor incasso van bij jou uitstaande bedragen;
 • Om je op de hoogte te stellen van onze diensten of gerelateerde producten;
 • Voor het beheer van onze website en diensten;
 • Om jou en jouw behoeften te begrijpen;
 • Om meer te weten te komen over onze markten
 • Om diensten en gerelateerde producten te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Voor het beheren en verwerken van verzoeken om informatie of sollicitaties;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot bevelschriften, dagvaardingen en gerechtelijke bevelen of om te voldoen aan de vereisten van belastingaangiftes;
 • Om contact met je op te nemen (onder meer via e-mail), waaronder:
  • Om op jouw vragen en opmerkingen te antwoorden, en om jouw belangen te beschermen;
  • Om je informatie te verstrekken over onze producten en diensten, of die van anderen, waarin je mogelijk geïnteresseerd bent;
 • Om verdachte activiteiten te onderzoeken;
 • Om onze rechten en eigendommen te beschermen.

We verzamelen persoonsgegevens van websitebezoekers en personen die deelnemen aan een promotie, wedstrijd of enquête (inclusief online of telefonisch). We kunnen deze informatie gebruiken om hen te adviseren over producten, diensten en ander marketingmateriaal dat voor hen van belang kan zijn. We kunnen bezoekers ook uitnodigen om deel te nemen aan marktonderzoek, enquêtes en soortgelijke activiteiten.

Wanneer we in het proces zitten om een bedrijf of activa te kopen of te verkopen, kunnen we jouw gegevens in geanonimiseerde vorm overdragen. Deze informatie zou alleen worden bekendgemaakt aan een potentiële koper of verkoper en is anoniem. In het geval van een overname of fusie zullen wij je vooraf op de hoogte stellen als er enige gegevensoverdracht plaatsvindt.

Waar slaan we persoonsgegevens op?

Over het algemeen worden jouw persoonsgegevens opgeslagen in Europa en andere landen, die mogelijk andere privacywetten en -normen hebben dan die in het land waar je woonachtig bent.

Het is belangrijk op te merken dat sommige of al jouw persoonsgegevens die aan externe dienstverleners worden verstrekt, kunnen worden bewaard in andere landen dan jouw eigen land, waaronder met name de eurozone. Je erkent en begrijpt dat jouw persoonsgegevens onderworpen zullen zijn aan de toepasselijke wetten van elk van deze rechtsgebieden, die mogelijk niet dezelfde bescherming bieden als het land waar je woonachtig bent. Overheidsinstanties in de eurozone en andere landen kunnen bijvoorbeeld bepaalde wettelijke rechten hebben om toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons beleid en onze uitoefening met betrekking tot dienstverleners buiten jouw rechtsgebied, waaronder het verzamelen, gebruiken, openbaar maken of opslaan van dergelijke persoonsgegevens door onze serviceproviders wereldwijd, kun je per e-mail contact opnemen met onze Chief Privacy Officer viatexprivacy@tyche.exchange.

Hoe beschermen we de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens?

We passen fysieke, elektronische en procedurele maatregelen toe om jouw persoongegevens goed te beschermen. We plaatsen jouw accountgegevens op het beveiligde gedeelte van onze website om ons netwerk en onze systemen te beschermen tegen externe aanvallen. Daarnaast eisen we van jou dat je een unieke gebruikersnaam en wachtwoord invoert om online toegang te krijgen tot jouw accountgegevens. Onze servers zijn ingeschakeld met Secure Sockets Layer (SSL)-technologie om te voorkomen dat onbevoegde partijen de persoonsgegevens tijdens een beveiligde sessie die je verstrekt of opent te bekijken. Zie hiervoor het hangslotpictogram in je browser. Bovendien, als je online toegang tot informatie hebt, gebruiken we digitale verificatiefuncties om te controleren of jij onze website gebruikt of iemand die zich voor jou voordoet.

Als EU-gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, zorgen we er via contractuele clausules voor dat de ontvangende partij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig nakomt.

Onze medewerkers en externe dienstverleners hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dat echt nodig is. We voeren regelmatig interne audits op onze bedrijfsprocessen en -procedures uit om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang je op TychX actief bent. Zodra je niet meer actief bent op TychX, verwijderen we jouw gegevens binnen 90 dagen. In sommige gevallen kunnen we jouw e-mailadres bewaren om herhaald gebruik van de gratis proefperiode te voorkomen.

Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering

In sommige gevallen kunnen jouw gegevens worden gebruikt om op een geautomatiseerde manier een “profiel” te maken. Deze profielinformatie kan voor analyse aan derden worden verstrekt voor het bieden van een betere klantervaring.

Hoe kan ik als klant toegang krijgen tot mijn persoonsgegevens, deze bijwerken of corrigeren?

Als klant kun je bepaalde verzamelde persoonsgegevens openen en aanpassen. Hiervoor meld je je op onze website aan met je gebruikersnaam en wachtwoord. Klik daarna op je gebruikersnaam rechtsboven en selecteer “Mijn Profiel”.

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens in een nauwkeurige, volledige en actuele vorm te bewaren. Als je van mening bent dat jouw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of verouderd zijn, kun je op elk gewenst moment een correctie aanvragen. Wanneer je kunt aantonen dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan zullen we deze waar nodig corrigeren of bijwerken, tenzij we jouw persoonsgegevens via derden hebben ontvangen.

Houd er rekening mee dat voordat we je informatie kunnen verstrekken of eventuele onjuistheden kunnen corrigeren, wij je om aanvullende gegevens kunnen vragen om jouw identiteit te verifiëren.

Als je jouw gegevens wilt laten verwijderen, stuur dan een verwijderingsverzoek naar onze Chief Privacy Officer via texprivacy@tyche.exchange. Wij reageren binnen 28 dagen op jouw verzoek.

Privacy van kinderen

Onze website is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar en we verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als we ontdekken dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt via deze website, dan ondernemen we de benodigde stappen om de gegevens te verwijderen. Als je vermoedt dat we per ongeluk persoonsgegevens hebben ontvangen van een kind jonger dan 18 jaar, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Hoe zit het met cookies?

Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die een website naar je webbrowser kan sturen en op jouw computer kan opslaan. Onze cookies bevatten geen persoonsgegevens over jou. TychX slaat geen identificerende persoonsgegevens op in websitecookies.

Je kunt cookies zelf beheren. De meeste webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat ze je melden wanneer HTML-cookies op je computer worden geplaatst. Je kunt HTML-cookies handmatig verwijderen en de meeste browsers kun je instellen om HTML-cookies te weigeren, hoewel dit van invloed kan zijn op jouw website-ervaring.

Koppelen aan andere websites

In veel gevallen kan TychX een externe link naar een externe exchange of andere website bieden. Deze link is geen bevestiging. Gebaseerd op dit schrijven, bieden we geen advertenties aan onze gebruikers, promoten we geen websites of apps van derden, en dat zijn we ook niet van plan. We doen ons best om een neutraal, datagedreven platform te blijven dat onbevooroordeeld is.

Beleid voor inbreuk op persoonsgegevens

Datalekken kunnen worden veroorzaakt door werknemers, partijen buiten de organisatie of computersysteemfouten. TychX is wettelijk verplicht om getroffen personen op de hoogte te stellen als de privacy van hun persoonsgegevens is geschonden. Dit zal individuen aanmoedigen om preventieve maatregelen te nemen om de impact van het datalek te verminderen. We zullen getroffen personen binnen 72 uur op de hoogte stellen als een datalek gevoelige persoonsgegevens betreft. Daarnaast zullen we gebruikers op de hoogte stellen zodra het datalek is opgelost. Dit soort informatie zal officieel worden gecommuniceerd via e-mail en onze blog.

Aanpassingen aan dit beleid

TychX kan dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. De herzieningen worden van kracht op de vermeldde datum van publicatie van het gewijzigde beleid. Wij stellen je via onze website op de hoogte van eventuele wezenlijke aanpassingen in het beleid. Als we aanzienlijke wijzigingen in dit beleid aanbrengen of als die van invloed zijn op de persoonsgegevens die we al hebben verzameld in overeenstemming met dit beleid, dan heb je het recht om jouw toestemming voor dergelijke persoonsgegevens in te trekken, tenzij die nodig is om jou de diensten of producten te verstrekken die je hebt aangevraagd.

Onze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan met het browsen op onze website stemt u hiermee in.